Đó là tổng vốn đầu tư cho dự án cơ hội nằm trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của dự án là lựa chọn giống bò sữa chất lượng cao kết hợp với việc xây dựng nhà máy chế biến sữa hiện đại. Chế biến sản xuất nguồn sữa an toàn, chất lượng sử dụng nội địa và xuất khẩu, giải quyết lao động địa phương.

Các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi bò lấy sữa và chế biến các sản phẩm từ sữa tươi, có thể lựa chọn theo hình thức 100% vốn FDI, liên doanh hoặc đầu tư nội địa, trên quy mô diện tích 200 - 300ha với thời hạn 50 năm. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch của dự án được đề xuất tại 3 điểm: 300ha tại Nông trường Quyết Thắng (Đông Giang), 308ha tại Xí nghiệp giống Nông lâm nghiệp Chiên Đàn (Phú Ninh) hoặc 200ha thuộc xã Bình Quý (Thăng Bình). Dự án được miễn tiền thuê đất hoặc được giảm 50 - 70% tiền thuê đất theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP, thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo, miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ thi công hạ tầng.