Ông Trần Văn Chánh, ngụ xã An Cư (Tịnh Biên - An Giang) cho biết, vụ thanh long vừa qua, ông thu hoạch được 2.000 trái (khoảng 2 tấn) vận chuyển lên TP. Hồ Chí Minh bán với giá 49.0000 đồng/kg. Hiện, ông Chánh đang trồng 5 công thanh long giống ruột đỏ, với khoảng 500 gốc. Dự tính mùa mưa năm nay, ông Chánh sẽ mở rộng diện tích trồng thêm giống thanh long này để tăng thu nhập.

Thanh long ruột đỏ có hậu ngọt, trái to thích hợp với khí hậu vùng đất núi được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang triển khai tại 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên bước đầu cho năng suất và thu nhập khả quan.