Năm 2013, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) có kế hoạch trồng 30ha cây cam, quýt và 60 ha cây hồng không hạt. Khi triển khai, người dân đăng ký trồng nhiều hơn với 62,14 ha cam, quýt và 64,32 ha hồng.

Đến thời điểm này, huyện đã nghiệm thu được trên 37.000 hố để trồng các loại cây và đã cấp được trên 17.000 cây giống cây cam, quýt và 13.513 cây hồng.

Các cây giống trên chủ yếu được cung ứng cho nhân dân các xã Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên, Đại Sảo, Ngọc Phái, Nam Cường.

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển loại cây ăn quả này, Các xã nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh như: Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên được tỉnh hỗ trợ chi phí giống thì huyện Chợ Đồn cũng có thêm cơ chế hỗ trợ 25% chi phí giống cho các hộ trồng từ 30 cây trở lên. Đối với các xã ngoài vùng quy hoạch của tỉnh, huyện hỗ trợ 75% chi phí giống cũng với điều kiện trồng từ 30 cây trở lên.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau khi được cấp giống, bà con đã tiến hành trồng, để kịp khung thời vụ nhằm đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.