Từ năm 2013 đến 2015, UBND tỉnh Trà Vinh dành hơn 2,5 tỷ đồng (vốn sự nghiệp khoa học công nghệ và vốn đối ứng người dân) xây dựng mô hình trồng Thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VIETGAP với diện tích 10ha, mỗi mô hình tối thiểu 2.000m2.

Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ xuất khẩu xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

Theo đó, thành lập 2 - 3 tổ hợp tác trồng Thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VIETGAP, tạo ra nguồn nguyên liệu khoảng 3.500 tấn trái Thanh long ruột đỏ/năm, với giá bán hiện nay 35.000 đ/kg, sẽ tạo thêm thu nhập cho người dân hàng chục tỷ đồng/năm.

Từ mô hình trồng Thanh long ruột đỏ xuất khẩu xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, Sở KH&CN Trà Vinh hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản trái Thanh Long theo tiêu chuẩn VIETGAP nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh