Chiều 15/5, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các sở, ngành đã nghe thông qua dự án rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch nuôi tôm vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 do Phân viện quy hoạch thủy sản phía Nam thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng nhằm phục vụ nhu cầu chế biến, xuất khẩu; áp dụng quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lực lượng lao động địa phương…

Theo dự án, đến năm 2020, vùng TGLX (gồm huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên) có tổng diện tích nuôi tôm 21.850ha, trong đó, nuôi tôm công nghiệp (thâm canh, bán thâm canh) là 14.460ha, nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm - lúa 7.390ha. Theo đó, sản lượng tôm đến năm 2020 là 84.335 tấn, ước giá trị sản lượng 7.196 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động trong nuôi tôm đến năm 2020 sẽ có khoảng 27.000 người tham gia.

Dự án đưa ra ba phương án để địa phương lựa chọn, trong đó tập trung phát triển những điều kiện thuận lợi vốn có của vùng TGLX, gắn kết sản xuất với chể biến, tiêu thụ, thu hút nhà đầu tư tham gia…

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - nhấn mạnh việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch nuôi tôm vùng TGLX là cần thiết, nhằm phát huy hết những lợi thế của vùng ven biển. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng, đặc biệt là nuôi tôm mang lại giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, ông Sơn cũng yêu cầu trong quá trình phát triển nuôi tôm phải đặc biệt chú trọng đến các yếu tố môi trường, tập trung đầu tư thủy lợi, điện để phục vụ tốt cho sản xuất.