Vụ trái cây năm nay, nhà vườn Cầu Kè (Trà Vinh) đang phải đối phó với việc một số mặt hàng trái cây giảm mạnh,đặc biệt là trái cây măng cụt, ngay ở đầu vụ. Giá thu mua của các thương lái tại vườn đối với măng cụt (loại I: 7 – 8 trái/kg) chỉ khoảng 30 – 32 ngàn đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2012, giá trái măng cụt giảm 25 – 30 ngàn đồng/kg. Chính vụ của mùa trái cây măng cụt năm nay từ 15-30/4 âl, sớm hơn mỗi năm gần 01 tháng.

Hiện huyện Cầu Kè là địa phương có diện tích cây măng cụt nhiều nhất, khoảng 500/8.000 ha diện tích vườn cây ăn trái đặc sản. Trong này có trên 60% diện tích đang cho trái. Theo các nhà vườn ở Cầu Kè, năm nay tuy giá măng cụt đầu vụ giảm mạnh nhưng bù lại, đây là năm nhà vườn được mùa nhất; năng suất khá cao: 3 – 3,5 tấn/ha (cây trên 15 năm tuổi), so với năng suất bình quân hàng năm chỉ khoảng 1,5 – 2 tấn/ha.