Niên vụ này, sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ước đạt 70 nghìn tấn (giảm 13,5 nghìn tấn so với năm 2012), trong đó có khoảng 10 nghìn tấn vải sớm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng vải và các thành phần kinh tế khác trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ vải thiều, UBND huyện Lục Ngạn trích 520 triệu đồng hỗ trợ quảng bá sản phẩm vải thiều trên phương tiện thông tin đại chúng; in nhãn hàng hóa, bao gói vải thiều tươi, khô; xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều tại Lào Cai, Lạng Sơn...