Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang đang thực hiện mô hình khảo nghiệm trồng đào cảnh Nhật Tân tại xã An Thượng (Yên Thế) với diện tích gần 1 ha.

Đây là giải pháp tiến tới nhân rộng mô hình trồng đào cảnh, phát triển kinh tế ở khu vực miền núi có điều kiện thuận lợi về lao động, đất đai trong điều kiện diện tích trồng đào cảnh của tỉnh bị thu hẹp do phát triển công nghiệp và đô thị.

Tham gia sản xuất, nông dân được hỗ trợ một phần giá giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc.