Trên cơ sở nhận định tình hình khí tượng thuỷ văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Cà Mau, kết hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương, Sở NN&PTNT hướng dẫn lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất vụ lúa hè thu năm 2013 như sau:

Gieo sạ trên những vùng đất đã được quy hoạch bố trí sản xuất 2 vụ lúa trong năm, tập trung ở huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình và TP Cà Mau.

a. Thời vụ gieo sạ:

Để tranh thủ thời vụ, bảo đảm làm được 2 vụ lúa ăn chắc trong năm, thời vụ gieo sạ được bố trí như sau:

- Sạ khô: Áp dụng ở vùng đất cao, đất đã cày ải, ít cỏ dại, ít nhiễm phèn, mặn, thoát nước tốt vào đầu mùa mưa, hằng năm hay bị thiếu nước cuối vụ 2.

Từ nhận định xu thế mùa mưa, bão năm 2013 của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Cà Mau, khuyến cáo bà con nông dân chỉ nên sạ khô ở những nơi có đủ điều kiện, sạ khô từ đầu đến giữa tháng 4 (dl).

- Sạ gát: Gieo sạ bằng hạt giống ngâm ủ, tập trung từ đầu tháng 5 (dl) đến giữa tháng 6 (dl).

- Sạ ngầm (đối với vùng đất trũng, thấp, có nước ruộng trong, ít nhiễm phèn, mặn, không có điều kiện sạ gát nhưng phải có lượng nước bổ sung khi cần thiết): Gieo sạ bằng hạt giống ngâm ủ, tập trung trong tháng 6 (dl).

b. Giống lúa gieo sạ:

Chọn giống lúa nhóm “A”, cấp giống xác nhận (XN1, XN2), cứng cây, ít nhiễm sâu, bệnh, năng suất cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: nhóm giống lúa phổ biến và chủ lực: OM 5954, OM 5451, OM 6976, OM 2517, OM 4218, OM 6162, OM 4900, OM 7347, OM 6600...; các giống lúa triển vọng: OM 9915, OM 9921...

* Lưu ý: Để đạt năng suất cao trong canh tác vụ hè thu, bà con nông dân triển khai thực hiện tốt các biện pháp làm đất, kiến thiết đồng ruộng, thâm canh chăm sóc như: cày ải hoặc cày giòn, san bằng mặt ruộng, mật độ gieo sạ vừa phải, bón phân cân đối, phòng trừ cỏ dại và sâu bệnh kịp thời...