Theo Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, thời tiết đang vào mùa mưa, lượng mưa phân bố tương đối đều trên địa bàn tỉnh, buổi sáng sớm có nhiều sương mù… nên nông dân cần chú ý các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa.

Theo đó, sẽ có rầy cám nở rộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến khi làm đòng, trổ bông. Chuột có thể gây hại ở một số ruộng từ khi sạ đến làm đòng, trổ bông, nhất là đối với ruộng gần bờ đê lớn. Bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình ở một số ruộng sử dụng giống lúa như IR50404, OM4218… Sâu cuốn lá gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, nhất là đối với ruộng sạ dày, bón nhiều đạm có thể hấp dẫn bướm, sâu cuốn lá đẻ trứng. Ngoài ra, bù lạch tiếp tục phát triển cục bộ nhẹ đến trung bình trên lúa sạ muộn… nông dân cần chú ý thăm đồng thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các loại sinh hại tấn công đồng ruộng.