Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân, đại diện Công ty Cafecontrol tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam đã đến khảo nghiệm thực tế tại một số mô hình trồng khoai lang ở địa phương nhằm tiến tới cấp chứng nhận GlobalGAP cho khoai lang Bình Tân.

Tại đây, đoàn đã xem xét hệ thống quản lý chất lượng và chọn ngẫu nhiên một số mẫu khoai lang để đánh giá. Đoàn cũng lưu ý địa phương cần tăng cường khuyến khích người trồng tuân thủ sản xuất sạch; trang bị tủ thuốc y tế, sơ đồ nông trại, bảng hướng dẫn sơ cấp cứu, nhà kho chứa phân bón và thuốc bảo vệ thực vật… theo tiêu chuẩn bắt buộc để được cấp chứng GlobalGAP trong thời gian tới.