Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định vào sáng ngày 17.5 tại Hội nghị triển khai chương trình tín dụng tái canh cà phê trên địa bàn Lâm Đồng.

Theo đó, trong giai đoạn 2013-2015, diện tích cà phê nêu trên được hưởng lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất cho vay thương mại thông thường là 2%. Để có thể thực hiện mức lãi suất này, Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất tái cấp vốn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - đơn vị thực hiện chương trình này là 5%/năm (so với các mặt bằng chung đang áp dụng là 7%/năm).

Theo con số ước tính ban đầu, để cấp đủ nguồn tín dụng tái canh cà phê tại Lâm Đồng cần khoảng 4.428,3 tỷ đồng, trong đó Agribank đầu tư 3.099,8 tỷ đồng (bằng 70% tổng nhu cầu), còn lại 1.328,5 tỷ đồng do nông dân đối ứng. Đối với cà phê tái canh và trồng mới thì thời hạn cho vay là 7 năm, thời gian thu nợ là 4 năm; riêng đối với cà phê ghép chồi thì thời hạn cho vay được áp dụng là 5 năm và thu nợ là 3 năm.