Cuối tuần qua, tại thị trấn Long Mỹ, Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với Công ty Bayer Việt Nam tổ chức ra mắt dự án chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tỉnh Hậu Giang thuộc cánh đồng mẫu của thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Dự án nhằm giúp nông dân nâng cao kiến thức canh tác lúa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, nhất là làm thay đổi tư duy canh tác như: Sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương, có sổ theo dõi ghi chép, tổng kết đánh giá hiệu quả sau một vụ canh tác. Đặc biệt, có sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp và thu mua sản phẩm, làm tăng chuỗi giá trị hạt gạo mang lợi ích cho người trồng lúa. Theo đó, Công ty Bayer Việt Nam sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương hỗ trợ và hướng dẫn nông dân cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, kỹ thuật canh tác lúa từ khi gieo sạ đến thu hoạch, tìm doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân thuộc cánh đồng mẫu. Hiện dự án có hơn 300 nông dân đăng ký tham gia.