Dự ước sản lượng mận Tam hoa Bắc Hà năm nay ở Lào Cai chỉ đạt hơn 300 tấn, giảm 2.200 tấn so với năm ngoái; giá bán tại thời điểm này dao động từ 20 - 70 nghìn đồng/kg.

Mận Tam hoa Bắc Hà trồng tập trung chủ yếu ở các xã, như: Na Hối, Tà Chải, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà. Năm nay, vào thời điểm mận Tam hoa đậu quả non được vài tuần gặp mưa đá làm rụng quả nên sản lượng và chất lượng giảm đi rõ rệt. Nếu như năm 2012, sản lượng mận Tam hoa trên địa bàn huyện đạt hơn 2.500 tấn thì năm nay dự ước chỉ đạt trên 300 tấn.

Những xã bị ảnh hưởng nặng do mưa đá, như xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố và thị trấn Bắc Hà khiến nhiều vườn mận gần như mất trắng, nếu thu hoạch cả vụ cũng chỉ được vài tạ.

Không chỉ có mận Tam hoa mà mận từ huyện Mộc Châu được bày bán khá nhiều tại thị trấn Bắc Hà.

Vào thời điểm này năm trước, Bắc Hà đang bắt đầu vào mùa thu hoạch rộ, nhưng năm nay trung bình mỗi ngày người trồng mận bán ra thị trường chỉ có 200 - 500 kg. Do sản lượng thấp nên giá bán mận tại thị trường Bắc Hà dao động từ 20 - 70 nghìn đồng/kg, tuỳ theo chất lượng sản phẩm. Sản lượng mận Tam hoa sụt giảm mức kỷ lục, các tư thương đã chuyển mận từ Mộc Châu (Sơn La) sang Bắc Hà bán phục vụ khách du lịch, giá bán 25 - 35 nghìn/kg, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu mận Tam hoa Bắc Hà.