Trước diễn biến dịch bệnh gia súc phức tạp ở nhiều địa phương, UBND TP Hà Nội chỉ đạo cấm vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi có dịch ra vào.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3176/UBND-NNNT đôn đốc các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai công điện phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc và tai xanh ở lợn.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Công điện số 09 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố áp dụng các biện pháp quyết liệt dập tắt các ổ dịch lở mồm long móng gia súc và tai xanh ở lợn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng là đầu mối kiểm tra, đôn đốc, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở phối hợp với chính quyền các cấp, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho chính quyền các cấp bao vây, khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tăng cường năng lực hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào TP; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn.

Bên cạnh đó, Hà Nội thông báo sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn; phát hiện sớm, bao vây, khống chế kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.