Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng chiều 21/5, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong hai tuần qua, dịch cúm gia cầm và dịch lợn tai xanh tiếp tục được khống chế ở hầu hết các địa phương.

Hiện nay cả nước chỉ có tỉnh Vĩnh Long có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, hai tỉnh Bắc Ninh và Nam Định có dịch lợn tai xanh nhưng không phát sinh ổ dịch mới. Cục Thú y yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm và vận động người chăn nuôi mua giống ở các cơ sở có uy tín.