Một số nông dân huyện Châu Thành A (Hậu Giang) neo lúa thơm jasmine từ vụ Đông xuân đến nay hơn 3 tháng nhưng giá lúa không tăng mà vẫn giữ ở mức thấp từ 5.700 - 5.800 đồng/kg lúa khô. Được biết, vụ Đông xuân 2012 - 2013, nông dân Châu Thành A gieo sạ khoảng 1.400ha lúa thơm jasmine, nhưng diện tích được bao tiêu chưa tới phân nửa. Vụ rồi giá lúa thơm giảm thấp khoảng 5.900 - 6.000 đồng/kg lúa khô (giảm khoảng 1.000 đồng so với vụ Đông xuân trước). Riêng các hộ không có hợp đồng bao tiêu rất khó tiêu thụ, nếu tiêu thụ được thì giá rất thấp. Hiện, trà lúa Hè thu hơn 9.100ha trên địa bàn huyện sắp cho thu hoạch, hộ trữ lúa càng thêm lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giá lúa thơm, vì vào vụ giá lúa thường thấp. Mặt khác, trữ quá lâu trong điều kiện không đảm bảo có thể lúa giảm phẩm cấp khó tiêu thụ, giá thấp. Trước tình hình này ảnh hưởng rất lớn đến diện tích lúa thơm trên địa bàn huyện trong những vụ tới.