Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Đông Xuân 2012-2013 tại các tỉnh miền Bắc cơ bản được mùa, dự kiến năng suất đạt khoảng 62,3 tạ/ha, tương đương với tổng sản lượng ước đạt 7,2 triệu tấn thóc.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục dẫn đầu về năng suất và sản lượng, với năng suất trung bình hơn 66 tạ/ha, tương đương tổng sản lượng đạt 3,7 triệu tấn. Kế tiếp là vùng Bắc Trung Bộ bình quân ước đạt 60,5 tạ/ha, tổng sản lượng 2,1 triệu tấn.

Cụ thể, tổng diện tích gieo cấy của 31 tỉnh miền Bắc ước đạt hơn 1,15 triệu ha, giảm 0,4% so với vụ Đông Xuân 2011 - 2012 (giảm mạnh nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng với 4.600 ha, chủ yếu do chuyển đổi sang trồng màu và đất phi nông nghiệp).

Về cơ cấu giống lúa, xu hướng chuyển từ các giống lúa kém chất lượng sang các giống lúa hàng hóa có chất lượng cao tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở các tỉnh phía Bắc, nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Định, lúa chất lượng cao chiếm tới 70% tổng diện tích gieo cấy, Hưng Yên chiếm 53%, Hải Phòng 42%... Trong khi đó, diện tích lúa lai toàn miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ khoảng 11.000 ha so với vụ Đông Xuân trước nhưng vẫn chiếm 32% tổng diện tích toàn miền. Một số tỉnh có diện tích lúa lai tăng đột biến trong vụ Đông Xuân này như Hà Tĩnh tăng 175% so với vụ đông xuân trước (tương đương hơn 4.000 ha).