Từ đầu năm đến nay, huyện Cao Phong (Hoà Bình) đã phát triển thêm 130 ha cam, nâng diện tích cam của huyện lên trên 900 ha, tập trung ở một số khu vực lân cận thị trấn Cao Phong.Thời gian gần đây, huyện Cao Phong thực hiện mô hình liên kết phối hợp với nông dân có đất để phát triển vùng cam hàng hóa đạt hiệu quả. Trong ảnh: Nông dân xã Tân Phong - Cao Phong chăm sóc cam năm thứ 4 từ mô hình liên kết trồng cam.

Năm 2012, huyện Cao Phong được mùa cam với hơn 400 ha cam kinh doanh, sản lượng thu hoạch 12.000 tấn, thu nhập 600 triệu đồng/ha. Theo ông Vũ Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong: Phát triển cam hàng hóa là chiến lược của huyện Cao Phong. Qua kiểm tra, năm 2013 có thể khẳng định cam được mùa, sản lượng toàn huyện khoảng 13.000 tấn. Huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành xây dựng thương hiệu tập thể cho cho cây cam Cao Phong, đang triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý cho thương hiệu cam Cao Phong; đồng thời sẽ phối hợp với triển khai một số giải pháp bảo quản sản phẩm cam sau thu hoạch. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ phát triển diện tích cam lên đạt 1.200 ha.