Mẫu xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vừa được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của từng loại chuồng được quy định cụ thể: chuồng nuôi tối đa 3 con có diện tích 2,4m2, giá thành xây dựng là gần 6 triệu đồng/chuồng; chuồng nuôi tối đa 5 con, 7 con, 9 con có diện tích và giá thành lần lượt là: 3,6m2 (hơn 7 triệu đồng/chuồng); 5,04m2 (gần 8 triệu đồng/chuồng); 6,48m2 (9 triệu đồng/chuồng). Nguồn vốn đầu tư từ kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

UBND tỉnh cũng ủy quyền Sở NN&PTNT phê duyệt danh sách các hộ dân tham gia xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh để các đơn vị liên quan thực hiện