Ngày 23/5/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị về mua tạm trữ lúa gạo tại ĐBSCL, nhằm đánh giá kết quả thực hiện tạm trữ lúa gạo trong vụ đông xuân 2012 - 2013, kế hoạch tạm trữ trong vụ hè thu 2013 và góp ý xây dựng quy chế mua tạm trữ lúa gạo tại ĐBSCL.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với báo cáo đánh giá của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện tạm trữ lúa gạo trong vụ đông xuân 2012 - 2013 đã tạo thuận lợi cho nông dân, thương nhân trong tiêu thụ lúa hàng hóa, góp phần kiềm chế tình trạng sụt giảm giá. Trong thời gian mua tạm trữ, giá lúa gạo trên thị trường có xu hướng tăng và mức giá thu mua đảm bảo người nông dân có lãi, tạo điều kiện giữ được mặt bằng giá xuất khẩu, hạn chế ép giá và cạnh tranh phá giá trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo đang bị cạnh tranh gay gắt…Nhưng công tác thu mua tạm trữ lúa gạo cũng còn hạn chế cần khắc phục như: việc phân chỉ tiêu mua tạm trữ chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa gạo trên một số địa bàn; tác động tăng giá lúa gạo trên thị trường chưa lớn; việc công bố giá định hướng cho toàn vùng ngay từ đầu vụ sản xuất chưa thật sự có ý nghĩa trong thực tế…Để công tác mua tạm trữ lúa gạo trong thời gian tới tốt hơn, giúp mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, nhiều đại biểu cho rằng cần quan tâm ngay các hạn chế và có sự điều chỉnh một số cơ chế chính sách cho phù hợp hơn. Trong đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) và các địa phương, đồng thời có các ưu tiên, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp thực hiện mua lúa gạo trực tiếp từ nông dân và liên kết cùng nông dân thực hiện "cánh đồng mẫu lớn" nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là chỉ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp mua tạm trữ lúa…Về kế hoạch mua tạm trữ lúa gạo trong vụ hè thu 2013, các địa phương ở ĐBSCL đề xuất cần thu mua tạm trữ ít nhất khoảng 1,5 triệu tấn quy gạo thay cho 1 triệu tấn như dự thảo kế hoạch được Bộ NN&PTNT đưa ra. Mục đích là nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ lúa gạo của nông dân trong điều kiện thị trường xuất khẩu còn gặp khó. Đối với việc góp ý xây dựng các nội dung trong quy chế mua tạm trữ lúa gạo tại ĐBSCL, nhiều đại biểu kiến nghị nên tiếp tục giao cho VFA làm đầu mối trong việc phân giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp thực hiện mua tạm trữ lúa gạo nhằm thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm so với giao cho các địa phương, đồng thời cần xây dựng được một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên có liên quan…

Phát biểu tại hội nghị,Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám hoan nghênh các ý kiến đóng góp, đồng chí cho biết sẽ tiếp thu các kiến nghị, bổ sung hoàn thiện kế hoạch tạm trữ lúa hè thu 2013 và quy chế mua tạm trữ lúa gạo tại ĐBSCL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.