Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Trà Ôn, sau thời gian cắt tỉa và triển khai nhiều biện pháp phòng trị trên 1.057ha nhãn nhiễm chổi rồng, đến nay toàn huyện có trên 898ha nhãn đã phục hồi, đạt 89%. Trong đó, diện tích cho trái là 258ha, chiếm 20%; có 158,55ha tái nhiễm do nhãn trồng xen với các loại cây khác và người trồng không chăm sóc.

BCĐ Phòng chống dịch bệnh trên cây trồng của huyện đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc phòng chống bệnh theo hướng cộng đồng và đồng loạt nhằm khôi phục lại diện tích nhãn thời gian tới.