Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu thành công quy trình cho sinh sản nhân tạo, ấp nở và ương nuôi cá bột đối với nguồn cá đối bố mẹ thành thục được chọn từ tự nhiên. Theo TS Lê Quốc Việt cùng nhóm cộng sự, cá đối mẹ có trọng lượng 250g, cho đẻ trên 300.000 trứng, tỷ lệ nở khoảng 50%. Cá bột lớn nhanh, đạt kích cỡ 1,1 - 1,3cm và tỷ lệ sống 20% - 40% sau ba tuần tuổi.

Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục nghiên cứu nâng cao tỷ lệ sống của cá giống, nhằm hoàn thiện quy trình để ứng dụng vào sản xuất giống đại trà, phát triển nghề nuôi cá đối ở ĐBSCL. Cá đối có giá trị kinh tế, thịt ngon, rất được người dân ưa chuộng. Tuy nhiên, việc phát triển nghề nuôi cá đối còn gặp khó khăn do thiếu nguồn cá giống.