Kỹ thuật chọn ngón gà chọi

Mỗi chân gà có bốn ngón ba ngón trước thì ngón giữa là ngón chúa, hai bên là ngón nội, ngoại và ngón phía sau tên ngón thới. Các ngón chân phải mạnh suôn, không dị tật, các long đóng đều và hội đủ số vảy cần thiết mới tốt.

Các ngón phải có thế chụm lại với nhau, để khi đá mới dễ trúng đòn, và đòn mới đau. Nên quan sát các vảy lạ xuất hiện trên các ngón để chọn lựa gà hay mà nuôi.

Điểm đầu: móng vảy có nhiều điểm nhỏ gọi là điểm đầu, hoặc nốt đầu hổ, có biệt tài thắng đối thủ ở hiệp nhì với đòn độc.

Hổ đầu nhâm: Mỗi vảy có điểm gọi là hổ đầu nhâm, gà có thần lực, ra đòn sấm sét

Trung cang điểm: cách hai vảy có điểm gọi là trung cang điểm, đá điểm, càng về khuya càng đá hay.

Tai cang điểm: Ngón giữa có nổi một vảy ngắn, gà có đòn lạ, thắng được đối thủ nội trong ba hiệp

Sát cang điểm: Ngón chúa có hai vảy điểm liền nhau, gà này có đòn lạ đá vào các phần đùi, vai lưng, chân khiến đối thủ đau đòn, đứng không vững và thua nhanh.

Vảy nhân tự: Vảy nhỏ đóng khoảng giữa ngón, đó là vảy xấu. Gà này trước sau cũng bị đối thủ đá cho rớt mỏ.

Bạch đầu chỉ: Móng trắng ở một hay nhiều chân gà không gặp may, và thường bị đui. Nếu bạch đầu chỉ mà có nhân tự thì nuôi được.

Ẩn long: Hay yểm long, là cái vảy nhỏ núp dưới vảy phủ địa, phải bẻ cong ngón chân xuống mới lộ ra.

Lịch bái: Điểm nhỏ ở ngay sát mí vảy, nhìn thật kỹ mới thấy, gà này có đòn ăn may, thường chuyển bại thành thắng vào phút chót.

Lạc diệp: Gần lịch bái có một vảy nhỏ xuất hiện gà này ra đòn cực độc, thường hạ địch thủ trong một hai hiệp đầu.

Diệp báo: Đốt giữa cạnh vảy lớn có một điểm, gà có đòn hiểm

Thần lực chi bái: Mỗi ngón có 3 đốt, từ ngoài đếm vào là thượng tiết, trung tiết, và bán tiết hay hạ triết. Mỗi đốt có điểm thì có tên là thần lựa chi bái. Gà có điểm nhỏ thắng gà điểm lớn

Nhâm cùng: gà có đòn đá gảy cần đối thủ

Nhâm tự biên: bốn năm vảy cách nhau có điểm là sinh đòn hiểm, còn cách ba dặm một cho điểm một thì số gà bị đâm lọt tròng.

Ngón trong có các vảy nhân tự nội thì thắng được vảy son. Dặm nội thắng độ luôn, ít khi bị trả độ.

Ngón ngoài có những vảy sau: điểm sát góc phải thường bị thưa

Riêng ngón thới, cũng có những vảy độc. Trong trường hợp có vảy độc, ngón thới cũng có biệt tài đâm như cựa. nên chọn đuôi:

Nhâm tự thới: gà có vảy này ưa đá cáu, ra đòn nóng nảy

Điểm đầu hổ: đâm và móc mắt đối thủ như chơi