+ Dụng cụ cho ăn:

Dụng cụ cho ăn được sử dụng nhằm hạn chế tối đa sự ô nhiễm môi trường nước do thức ăn thừa. Các dụng cụ bao gồm: các khay, chậu có thành thấp khoảng 3cm, cột dây 4 góc thả xuống nước.

Máng ăn được làm bằng gỗ có chiều rộng khoảng 20 – 30cm, thành cao khoảng 10cm, ngăn làm nhiều ngăn và dựng nghiêng xuống bể nuôi

+ Phương thức cho ăn:

*Nòng nọc từ ngày tuổi thứ 4 đến thứ 8 cho ăn lòng đỏ trứng vịt luộc chín bóp nát.

-Cách cho ăn: Vãi lòng đỏ trứng vịt bóp nát xuống nước ở 2 bên bờ trong ngày đầu. Từ ngày thứ 2 trở đi để vào khay ăn hoặc sàn ăn trong nước. Nếu cho ăn 2 bữa mỗi ngày: bữa sáng vào 6giờ30 và bữa chiều vào 1giờ. Liều lượng 150g/1m2/ngày

*Nòng nọc cho đến hết giai đoạn mang trong:

- Thức ăn: Mồi động vật bằm nhỏ và thức ăn hỗn hợp.

- Cách cho ăn: để thức ăn vào khay hoặc sàn. Khay thức ăn hoặc máng hay sàn cho ăn như trên.

- Thời điểm cho ăn:6 giờ30 và 1giờ

*Nòng nọc cho đến hết giai đoạn xuất hiện chi sau:

- Thức ăn: Mồi động vật bằm nhỏ và thức ăn hỗn hợp.

- Cách cho ăn: Như trường hợp nòng nọc ở giai đoạn mang trong, song có một số thức ăn đặt ở dưới đáy bể nước vì lúc này nòng nọc đã có chi sau có thể bò được ở đáy. Thời điểm cho ăn:6 giờ30 và 17giờ. Số lượng 250g/1000 cá thể/ngày.

*Nòng nọc từ giai đoạn xuất hiện chi trước đến khi thành ếch con.

- Thức ăn: Mồi động vật bằm nhỏ và thức ăn hỗn hợp.

- Cách cho ăn: Tập cho chúng ăn thức ăn hỗn hợp như đã trình bày ở trên.

- Thời điểm cho ăn: giờ30 và 17 giờ