+ Thức ăn: Mồi động vật và thức ăn hỗn hợp.

+ Cách cho ăn:

Để mồi động vật và thức ăn hỗn hợp vào khay, các khay để trên bờ cách mé nước chừng 0,5 – 2m. Ban đêm bật đèn để thu hút sâu bọ, đèn để cách mặt ván ăn khoảng 0,5m, cách thành bể nuôi từ 3 – 4 tấc.