- Việt Nam chỉ có 2 loài hươu: Hươu sao (Cervus nippon) phân bố từ Quảng Bình trở ra, nhưng hầu như ở trạng thái tự nhiên đã bị tuyệt chủng, mà chỉ còn ở trạng thái nuôi dưỡng. Hươu đỏ (Cervus porinus) còn phát hiện ở các tỉnh Tây Nguyên, nhưng rất hiếm. Nai (Cervus unicolor) phân bố rộng trên cả nước nhưng số lượng cá thể ngày nay cũng còn ít. Nai cà toong (Cervus eldi) cũng là loài hiếm và chỉ gặp ở các tỉnh miền núi phía Nam. Các loài trên cùng một giống Cervus, trong họ Sừng đặc (Cervidae), trong họ này còn có loài hoẵng (Muntiacus muntijak) phân bố rộng hơn và số lượng cá thể cũng nhiều hơn.

- Giá trị của nhóm thú nói trên: Thịt ngon và bổ, xương và gạc (sừng già) nấu cao (cao ban long) là dược liệu quí, tỷ xương và dịch hoàn ăn có tác dụng ích tinh trợ dương, nhưng quí nhất là cặp nhung (tức sừng non); Nó là vị thuốc bổ hảo hạng. Hươu đã được thuần hoá ở nhiều nơi trên thế giới, ở Việt Nam hươu sao cũng đã được nuôi khoảng 1 thế kỷ nay, đầu tiên ở vùng Hương Sơn – Hà Tĩnh và Quỳnh Lưu – Nghệ An, nay đã phát triển ra nhiều nơi. Tuổi thọ của hươu sao khoảng 30 năm và sinh lợi khoảng 20 – 25 năm. Con cái mỗi năm đẻ một lứa, thông thường mỗi lứa đẻ một con, con đực mỗi năm cắt được một hoặc hai cặp nhung.