a) Độ mặn
- Luân trùng rộng muối có thể chịu đựng được độn mặn trong khoảng 1 – 67ppt, có khi đến 97ppt.

- Độ mặn thích hợp nhất cho luân trùng 30 ppt.

- Độ mặn ảnh hưởng tới sự sinh sản của luân trùng, độ mặn cao làm giảm tốc độ thức ăn của luân trùng.

- Khi nuôi cần chú ý đến độ mặn nước ương ấu trùng tôm cá để nuôi luân trùng với độ mặn thích hợp.

b) Nhiệt độ
Nhiệt độ thích hợp cho luân trùng phụ thuộc vào hình thái của chúng. Luân trùng dòng lớn (dòng L) sẽ phát triển tốt ở nhiệt độ 18 – 25 độ C trong khi luân trùng dòng nhỏ (dòng S) thích hợp với nhiệt độ là 28 – 35 độ C, nhưng nhìn chung dao động nhiệt độ thích hợp cho luân trùng là 20 – 30 độ C (Fulks và Main, 1991). Nhiệt độ ảnh hưởng đến thành phần sinh hoá và khả năng tiêu thụ thức ăn của luân trùng. Ở nhiệt độ cao sẽ tăng khả năng tiêu thụ thức ăn đồng thời tăng chi phí thức ăn. Ở nhiệt độ cao, luân trùng sẽ tiêu thụ rất nhanh nguồn carbohydrate vầ chất béo dự trữ (Dhert, 1996).

c) pH
Trong tự nhiên luân trùng có thể sống ở pH từ 5 – 10, thích hợp nhất ở 7,5 – 8,5 (Hoff và Snell, 2004). Hoạt động bơi lội và hô hấp của luân trùng hầu như không thay đổi khi pH trong khoảng 6,5 – 8,5 và suy giảm khi pH dưới 5,6 hoặc trên 8,7 (Nogrady 1993). Hoạt động bơi lội của luân trùng trong môi trường kiềm giảm nhanh hơn trong môi trường axit.

d) Ánh sáng
Khi so sánh hệ thống nuôi ngoài trời với ánh sáng mặt trời đầy đủ và nuôi trong điều kiện tối, Fukusho (1989) nhận thấy luân trùng B. plicatilis phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Theo Fulks và Main (1991), ánh sáng kích thích sự phát triển của luân trùng nhờ vào sự gia tăng phát triển của vi khuẩn quang hợp và tảo trong bể nuôi.

e) Oxy
- Luân trùng có khả năng chịu đựng ở điều kiện oxy dưới 2ppm.

- Nồng độ oxy trong bể nuôi luân trùng sẽ thay đổi rất lớn tùy theo nhiệt độ, độ mặn, mật độ luân trùng, loại thức ăn, mật độ thức ăn.

- Sục khí với tốc độ 60 – 100 lít/phút/m3 có thể đảm bảo đủ oxy cho luân trùng nuôi.

f) NH3
NH3 gây độc đối với động vật thủy sinh. Hàm lượng N-NH3 trong hàm lượng tổng cộng N-NH4+ (TAN) có phụ thuộc vào pH và nhiệt độ. Fulks và Main (1991) đã nêu ra mối quan hệ giữa hàm lượng NH3 và mật độ luân trùng thấp trong bể nuôi luân trùng. Họ cũng đã điều tra về ảnh hưởng tức thời và lâu dài của NH3 đến tốc độ phát triển và sinh sản của luân trùng và đi đến kết luận “NH3 là một trong những yếu tố hạn chế sự phát triển quần thể trong hệ thống nuôi luân trùng”. Hoff và Snell (2004) đề nghị hàm lượng NH3 trong bể nuôi luân trùng không nên vượt quá 1 ppm. NH3 ở nồng độ 8-13 ppm sẽ làm giảm 50% sức sinh sản và tốc độ tăng trưởng của quần thể (Fulks và Main, 1991).

g) N-NO2-
Theo Groeneweg and Schluter (1981), hàm lượng N-NO2- đạt từ 10 – 20ppm không gây độc đối với luân trùng Brachionus rubens. Lubzens (1987) cho rằng ở nồng độ 90 – 140 ppm N-NO2- gây độc đối với luân trùng.