- Dùng lưỡi lọc để cô đặc lại trước khi cho ấu trùng tôm cá ăn để loại bỏ nước dơ bẩn và các chất cặn bã lơ lửng.

- Cho nước nuôi luân trùng qua lưới 250µm để loại copepod sau đó cho qua lưới 80-100µm.

- Sau khi thu hoạch cần rửa luân trùng bằng nước sạch trước khi cho ấu trùng tôm cá ăn.

* Lưu ý: trong khi lọc túi lọc phải luôn ngập nước tránh để khô luân trùng yếu và dễ bị chết.