- Nghêu là loại động vật ăn lọc.
- Trong ống tiêu hoá của nghêu thấy: mùn bã hữu cơ 75 – 90%, còn lại là sinh vật phù du chủ yếu là tảo Silic phù du: Bacillariopyceae (90 – 95%), tảo giáp Dinophyceae (3,3 – 6,6%), tảo lam, tảo lục, tảo kim mỗi loại từ 0,8 – 1,0%.
- Tháng 2 – 5 nghêu ăn tích cực, lượng thức ăn trong ống tiêu hoá cao nhất.
- Các tháng mùa mưa lũ và sau mùa lũ có độ muối nhạt, chúng phải ngậm vỏ, không ăn một thời gian dài trong ngày, độ no thấp.
- Ở Trà Vinh nghêu có độ béo cao nhất vào tháng 4 – 6, thấp nhất vào tháng 10 – 12.