Trong điều kiện tương đối thuận lợi, môi trường không xấu. Từ trứng đến “nghêu cám” qua 2 tháng, từ nghêu cám đến nghêu giống cỡ 800 – 1.000 con/kg qua 6 – 8 tháng và từ nghêu giống đến nghêu thịt (cỡ 50 con/kg) qua 10 – 11 tháng nữa.
- Tổng thời gian từ khi nghêu được sinh ra đến lúc thu hoạch là 18 – 20 tháng, có chiều cao vỏ từ 4 – 71 mm.
- Ở Trà Vinh nghêu cỡ 20mm, nặng trung bình 2,7g/con (370 con/ kg ).
- Nghêu càng lớn thì tỷ lệ thể tích càng to, tuy nhiên khối lượng thịt tăng chậm hơn khối lượng vỏ. Cụ thể 100 kg nghêu cỡ chiều cao 35 – 37 mm, nặng 45 – 50 con/kg, ta thu được 7,7 – 8,3 kg thịt; nhưng 100 kg nghêu to cỡ 49 – 50 mm, nặng 19 – 21 con/kg thì chỉ thu được 6,7 – 7,3 kg thịt, vì vậy không nên để nghêu quá lớn mới thu hoạch.