- Đến nay chủ yếu dựa vào nguồn giống tự nhiên ở Gò Công Đông, Bình Đại, Ba Tri ở cồn bãi có nghêu cám và nghêu giống, mật độ trung bình 15 – 20 con/dm2 (có nơi 100 – 150 con/dm2).

- Trường hợp chuyển giống nghêu ở nơi khác về nuôi, đóng bao khoảng 10kg/bao dùng bao bì thấm nước, nên chuyển về ban đêm, tránh mưa (đảm bảo thời gian vận chuyển từ lúc thu đến lúc gieo giống không quá 12 – 16 giờ, chuyển bằng thuyền trọng tải 4 – 6 tấn, có tốc độ cao).
- Không dùng con nghêu giống đã há miệng và có mùi ươn.
- Thả giống rải đều lúc thuỷ triều đang lên, triều xuống thả ở chỗ nước sâu 10 cm, không thả giống ở chỗ nước cạn.
- Mật độ: cỡ 800 – 1.000con/kg thì thả 300 – 350con/m2, 3.500 – 3.600kg/ha. Nếu thả giống cỡ nhỏ cỡ 3.000 – 4.000con/kg thì cần 900 – 1.000kg/ha.
- Hàng năm ở Tiền Giang và Bến Tre có thể thu hoạch 2.000 – 3.000 tấn nghêu giống, cung cấp cho các bãi nuôi trong tỉnh và các nơi khác.