- Cỡ thu tốt nhất, chiều cao vỏ 36 – 37 mm, tương đương 50 con/kg, cỡ trên 50 mm vỏ rất dày và nặng.
- Mùa thu có chất lượng cao vào tháng 4 – 7.
- Cần thu nghêu thịt vào lúc triều rút, lúc này chúng đã ăn no, thải các vật thừa trong vỏ, chỉ giữ lại nước nên thịt nghêu rất sạch, ngược lại thu lúc triều lên thường chúng ngậm cát giảm chất lượng khi chế biến.
- Các sản phẩm thu cần đóng bao ngay (mỗi bao 30 – 40kg) giữ ở nơi râm mát, tránh nắng, tránh mưa, nếu bảo quản tốt nghêu sống được 40 – 48 giờ.
- Loại bỏ con nghêu mở vỏ, có mùi ươn thối bốc ra.
- Số nghêu còn lại rải ra nền đáy cát gần bãi biển hay cửa sông có nồng độ muối 20 – 30‰ để kéo dài sự sống của chúng.
- Nếu nuôi đúng các yêu cầu trên đạt năng suất 48 – 56 tấn/ha, giá 1.200đ/kg ( ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1995), người nuôi thu 40 triệu. Trừ chi phí (giống: 5 triệu, chuyên chở 1,6 triệu, vật tư và chi khác 1,4 triệu) = 8 triệu. Nếu 4 lao động/ha, thì một lao động thu 6 – 7 triệu đồng/năm. Nuôi nghêu ở cửa sông Cửu Long, ven biển Nam bộ có thể đưa sản lượng 100.000 tấn/năm.