- Tuổi phối giống của nhím cái ở 10 -12 tháng tuổi.

- Theo nhiều tài liệu nghiên cứu và quan sát thì thấy nhím mỗi năm sinh sản 2 lần, mỗi lần từ 1 – 3 con.

- Thời gian động dục kéo dài 3 – 4 ngày, thời điểm phối thích hợp là 2 ngày sau khi nhím cái động dục.

- Thời gian mang thai của nhím từ 95 – 100 ngày thì đẻ, và âm thầm đẻ về đêm. Sau sinh sản 1 tháng nhím cái động dục trở lại.

- Biểu hiện động dục của nhím: Nhím cái giảm ăn có khi bỏ ăn, đi lại loanh quanh trong chuồng và hít ngửi liên tục. Nếu ta động vào, chúng đứng yên và cong đuôi lên. Còn ở nhím đực chúng chạy lăng xăng quanh chuồng, mũi hít hít, ngửi ngửi, chân cào liên tục xuống nền chuồng rồi rít lên.