1. Chọn địa điểm xây dựng trại giống.

Chọn vị trí xây dựng trại sản xuất giống ốc hương cần đảm bảo các điều kiện: Có nguồn nước trong sạch, độ mặn ổn định trên 30‰, không bị nhiễm bẩn bởi chất thải công nghiệp, nông nghiệp hoặc chất thải sinh hoạt; Có vị trí độc lập, xa khu dân cư; Có điều kiện thuận lợi về điện, nước, phương tiện giao thông và các dịch vụ sinh hoạt khác; Có khả năng ương nuôi ốc hương giống.

2.Thiết kế xây dựng trại sản xuất giống.

Căn cứ vào vị trí và diện tích xây dựng mà tính toán thiết kế trại giống cho phù hợp. Các công trình phải liên hoàn và thuận tiện cho thao tác sản xuất. Hệ thống bể lọc, chứa nước, bể nuôi ốc bố mẹ, bể ương nuôi ấu trùng, bể gây nuôi tảo phải ở vị trí gần nhau, hợp lý và thuận tiện. Nếu cơ sở sản xuất lớn cần có thêm phòng thí nghiệm, phòng nuôi giữ giống tảo phải độc lập với trại giống nhưng gần nhau để tiện cho quan sát theo dõi ấu trùng.

a. Các hạng mục chính cần xây dựng cho trại sản xuất giống ốc hương.

Hệ thống bể gồm: bể lọc, bể chứa, bể ương ấu trùng, bể nuôi tảo, bể ương ốc giống, bể nuôi ốc bố mẹ, bể xử lý nước thải; hệ thống nước; hệ thống khí; hệ thống điện; hệ thống gây nuôi thức ăn; phòng làm việc và sinh hoạt; hệ thống nhà bao che, nhà kho, nhà máy.

b. Một số chỉ số kỹ thuật.

Dựa trên các đặc điểm sinh học của ốc hương, biện pháp kỹ thuật và hiệu quả của quá trình sản xuất (mật độ ương nuôi, tỉ lệ sống…) xác định một số chỉ số về kỹ thuật cho các bể của trại giống như sau:
- Bể nuôi ốc mẹ và bể ương ốc giống có dạng hình chữ nhật diện tích 15 – 25 m2, chiều cao bể 0,5 – 0,7m. Lù xã đáy có đường kính 114 mm.
- Bể nuôi ấu trùng có hình dạng, diện tích và lù xã đáy tương tự nhưng chiều cao bể 1,2 – 1,5m.
- Đối với bể ương và bể nuôi ấu trùng cần phải dáng ống dây bằng nhự đường kính 10 mm xung quanh bên trong thành bể, cách đáy bể khỏang 0,3 – 0,5m để ngăn chặn không cho ấu trùng bò lê và ốc ương bò lên khô.
- Hiện nay, nuôi ấu trùng ốc hương chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp vì vậy thể tích bể nuôi cấy tảo cần giảm xuống hoặc không cần xây dụng thêm. Đối với các cơ sở lớn bể nuôi tảo và phòng nuôi giữ giống tảo được xây dựng ở vị trí thoáng, có nắng và xa hệ thống nước thải.
- Các bể nên xây dựng bằng vật liệu xi măng, thành bể láng bóng để thuận tiện cho vệ sinh. Cao trình đáy và lỗ thóat nước của bể phải được thiết kế sao cho có thể xả cạn tòan bộ nước trong bể nuôi khi cần thiết.

c. Trang thiết bị máy móc phục vụ.

- Hệ thống cung cấp nước trong trại giống gồm có: máy bơm, đường ống cấp nước từ bể lọc đến bể nuôi, hệ thống lọc nước đảm bảo lượng nước sử dụng hàng ngày gồm có bể lọc thô và lọc tinh.
- Hệ thống khí cung cấp ôxy gồm có máy bơm, đường ống . . .
- Các trang thiết bị mau hỏng rẻ tiền khác đảm bảo đầy đủ khi đưa cơ sở vào vận hành. Khi trang cấp các trang thiết bị phục vụ trại sản xuất giống cần phải có trang thiết bị dự phòng, đảm bảo cơ sở vận hành liên tục trong mọi tình huấn.