a. Bệnh của ong trưởng thành:

- Nguyên nhân: Do một loại bảo tử trùng gây nên (Nosema apis). Bệnh này hay xảy ra vào thời kỳ rét đậm, mưa nhiều, độ ẩm cao.

- Triệu chứng.

+ Ong trưởng thành ỉa lung tung vào các cửa sổ, vách thùng.
+ Đàn ong chết nhiều, thưa quân, mật ít.
+ Có một số ong bụng trướng lên, sã cánh bò trước cửa tổ.

- Phương pháp điều trị:

+ Luôn giữ cho đàn ong mạnh, đủ thức ăn.
+ Khi phát hiện thấy đàn ong bị bệnh thì thay thùng, loại bớt cầu xấu cũ.
+ Cho ong ăn thuốc Fumagillin với liều lượng 100 mg/40 cầu/1 tối, pha với 3 lít nước đường, cho ăn trong 10 ngày.
+ Nếu không có thuốc Fumagillin có thể cho ăn sirô pha nước gừng tươi (9 – 10g gừng tươi/1 lít sirô cho 10 cầu/1tối).

b. Bệnh của ấu trùng ong:

Thường có 2 bệnh gây nên hiện tượng thối ấu trùng, đó là bệnh ấu trùng Châu Âu và bệnh thối ấu trùng túi. Cần phải phân biệt rõ 2 bệnh này thì mới có biện pháp điều trị hiệu qủa.