Tổ chức những đàn ong giống như đàn tạo chúa theo phương pháp đàn có chúa.
- Di con ấu trùng 1 ngày tuổi vào các nụ (mỗi nụ một con).

- Đến ngày thứ 3 lấy các thanh nụ này ra, dùng kẹp gắp bỏ các ấu trùng, sau đó dùng một thanh nhựa dẹt múc sữa chúa trong các nụ này vào 1 túi nylon có túi lọc bằng vải nylon mịn, lọc lấy sữa chúa, cột chặt túi sau khi vuốt hết không khí ra.

- Lại di con ấu trùng khác vào các nụ này, sau đó bỏ vào thùng và bắt dầu chu kỳ tiếp theo.

- Bảo quản sữa chúa ở âm 18 độ C và không có ánh sáng.