Chăm sóc, quản lý.

- Trong quá trình nuôi cần chú ý sự thay đổi của các yếu tố môi trường, nhất là nồng độ muối. Vào mùa mưa các vùng gần cửa sông nồng độ muối thường giảm đột ngột ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của sò.

- Màu sắc của bãi nuôi và sự sinh trưởng của sò có liên quan theo một qui luật:
+ Mặt bãi màu đen hoặc hơi nâu sẽ có nhiều sinh vật làm thức ăn cho sò, chúng sẽ sinh trưởng nhanh.
+ Mặt bãi màu xanh hoặc vàng chúng tỏ các loại tảo đáy mọc dày, không có lợi cho sò.
+ Mặt bãi màu trắng chứng tỏ có sóng lớn cuối trôi bùn ra khỏi bãi.
- Hàng ngày nên thường xuyên kiểm tra bãi sò, các hệ thống lưới, đăng chắn… để kịp thời sửa chữa.
- Kiểm tra điều kiện môi trường, tình trạng bãi nuôi nhằm hạn chế những bất lợi cho hoạt động sống của sò.
- Trong quá trình nuôi nên định kỳ cào sò xung quanh lưới chắn để san thưa vì sò thường tập trung xung quanh lưới chắn. Việc cào sò để san thưa cũng giúp tiêu diệt địch hại.

Thu hoạch.

- Nuôi sau 1 năm thì có thể thu hoạch.
- Cỡ thu hoạch phổ biến là 40 – 60 con/kg.
- Dùng cào tay hoặc cào máy để thu hoạch và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
- Thu hoạch có thể tiến hành quanh năm tùy theo thị trường, nhưng tốt nhất nên thu hoạch vào thời điểm sò thành thục sinh dục sẽ cho sản phẫm chất lượng cao.