a) Hoạt động theo mùa* Mùa hoạt động
- Kỳ nhông thường hoạt động vào mùa nắng ấm, từ tháng 4 đến tháng 10. lúc đó điều kiện nhiệt độ không khí thường 27 – 38 độ C, nhiệt độ mặt đất 27 – 39 độ C và độ ảm 30 – 80%. Kỳ nhông ngừng hoạt động hoàn toàn vào những ngày mưa. Thậm chí khi có giông hay trời âm u là chúng tìm đường trú ẩn. Không bao giờ thấy Kỳ nhông hoạt động vào lúc trời mưa hay mưa vừa tạnh.
- Kỳ nhông không chịu được nhiệt độ lạnh. Khi nhiệt độ ngoài trời xuống 24 – 25 độ C và độ ẩm lên trên 90% là chúng đã tìm đường đi trú
* Trú đông
Mùa trú đông của Kỳ nhông thường là tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Vào thời kỳ này, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 25 độ C và độ ẩm có lúc cao tới 85 – 90 độ C. Kỳ nhông lấp của hang và nằm lì trong hang. Tới mùa xuân khi nắng ấm về nhiệt độ lên cao dần, Kỳ nhông mới chui ra khỏi hang để kiếm ăn.
b) Hoạt động ngày – đêm

- Kỳ nhông hoạt động vào ban ngày, buổi sáng chúng ra khỏi hang lúc 8 – 9 giờ, tới 13 giờ, 13 giờ 30 phút trưa thì chúng lại vào hang. Kỳ nhông rất cảnh giác, chúng không bao giờ nhảy ngay lên mặt đất. Kỳ nhông thường thò đầu ra khỏi hang nghe ngóng rất kỹ, có khi tới 5 – 10 phút sau đó mới chui ra. Lúc này nó phơi nắng, đó là đặc điểm của loài bò sát. Chúng phải tăng cường tích nhiệt dưới ánh sáng mặt trời. Một lúc sau nó mới đi kiếm ăn.
- Thời gian hoạt động của Kỳ nhông không nhiều, trung bình một ngày chúng chỉ chui ra khỏi hang 4 – 5 giờ đồng hồ để đi kiếm ăn. Thời gian còn lại chúng nằm yên trong hang để tiết kiệm năng lượng.