- Theo các nhà khoa học hầu hết các loài Kỳ nhông cái đều đẻ trứng. Riêng loài Kỳ nhông được phát hiện ở khu vực Thừa Thiên Huế (loài Leiolepisguentherpetersi) có thể là loài sinh trinh (parthonogenecis) (tất cả đều là cá thể cái và tự phân li trứng khi đẻ).
- Kỳ nhông sau khi nuôi 8 – 10 tháng thì đến tuổi động dục có thể sinh sản.
Chúng thường cặp đôi vào mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 6) và đẻ trứng vào tháng 6 đến tháng 8.
- Thời gian mang thai 10 ngày. Dông đẻ nhiều lứa một năm, mỗi lần đẻ từ 6 – 8 trứng. Trứng dông có hình thuôn dài (dài từ 2,2cm – 2,4cm, rộng 1,1cm – 1,3 cm, nặng khoảng 3 g),45 ngày sau trứng bắt đầu nở. Kỳ nhông con mới nở thân hình màu trắng dợt, sống quanh quẩn dưới hang trong một vài ngày đầu. Khi bộ chân đã cứng cáp, chúng theo mẹ chui ra khỏi hang và tập nhấm nháp thức ăn. Độ 1 tháng tuổi Kỳ nhông đã bằng ngón tay cái, đến hai tháng tuổi Kỳ nhông đã bằng ngón chân cái và có thể xuất chuồng bán giống. Kỳ nhông lớn nhanh vào các tháng từ tháng 6 đến tháng 8 (Đây là thời kỳ thuận lợi nhất cho hoạt động của Kỳ nhông). Tới khi trưởng thành tốc độ lớn của nó chậm hơn còn non. Đến năm kế tiếp, đàn Kỳ nhông con trưởng thành và lại tiếp tục sinh sản.