- Sau khi nuôi 8 – 10 tháng là thời điểm thu hoạch Kỳ nhông.

- Ta cũng có thể bắt Kỳ nhông bằng lưới, dùng lưới có mắt nhỏ và rải đều xuống mặt đất, sau đó ta rải thức ăn xung quanh, Kỳ nhông kéo ra ăn. Khi đã thấy chúng ra hết ta gây tiếng động mạnh. Kỳ nhông cuống quýt bỏ chạy, vì vội vã nên chúng sẽ mắc chân vào lưới. Ta gỡ và thu những con lớn, con nhỏ cũng gỡ ngay và thả chúng lại trong hang. Tránh để sót con bị mắc lưới, vì nếu như vậy chỉ 2 – 3 giờ sau chúng chết vì say nắng, nóng. Cần hết sức lưu ý điều này, tốt nhất ta nên dùng nhiều bẫy để bắt. Đó là cách bắt Kỳ nhông tốt nhất và an toàn nhất.
- Việc vận chuyển Kỳ nhông đi xa cần phải đựng trong các lồng thoáng, không nên để chúng trong các túi vải kín, dông sẽ chết.